کوپلینگ Sungil

کوپلینگ Sungil

کوپلینگ SUNGIL کره ، یکی از برترین و بزرگترین تولید کنندگان انواع کوپلینگ های انعطافی و از جنس آلومینیوم با تحمل گشتاور بالا می باشد که از انواع کوپلینگ قابل تامین این شرکت می توان به کوپلینگ SRB ، کوپلینگ SFC کوپلینگ SJC ، کوپلینگ SD و کوپلینگ SOH اشاره نمود. کوپلینگ SUNGIL دارای استانداردهای جهانی همچون : ISO14001:2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA می باشد.

دسته بندی ها

محصولات

صفحه1 از4