در حال نمایش 11 نتیجه

سنسور حرارتی

یک سنسور حرارتی متشکل از دو نوع مختلف فلز است که در انتها به هم متصل می شوند. هنگامی که بر اثر اتصال ، دو فلز گرم و یا سرد می شود، ولتاژ ایجاد شده بین این دو فلز می تواند به دما هم بستگی پیدا کرده و موجع به ایجاد حرارت گردد که این دمای ایجاد شده می تواند توسط سنسور حرارتی اندازه گیری گردد. انواع سنسور حرارتی نیز شاملسنسور حرارتی تماسی و سنسور حرارتی غیر تماسی می باشد. همچنین انواع سنسور حرارتی ذکر شده در وب سایت پیمان الکتریک سنسور حرارتی آساهی ساخت کشور ژاپن می باشد.

سنسور حرارتی 40 درجه آساهی | ترموسوییچ 40 درجه پیمان الکتریک