مقالات

سرج ارستر چیست؟

سرج ارستر یک وسیله ی الکتریکی می باشد که بری محافظت از وسایل الکتریکی در مقابل جریان و ولتاژ غیر عادی به کار می رود و ولتاژ را در آستانه ی 120 ولت نگه می دارد. وقتی آستانه ای بالاتر از 120 ولت باشد سرج پروتکتور ولتاژ را پایین می آورد یا آنرا متوقف می کند. بدون سرج پروتکتور اگر ولتاژی بالاتر از 120 ولت باشد آن دستگاه صدمه می بیند. سرج پروتکتورها از وسایل الکترونیکی در مقابل جریان برق محافظت می کنند.
سرج پروتکتورها از قطعات زیر تشکیل شده است:
هسته ی آهنی انتقال دهنده –زینر دیود- واریستور اکسیدی فلزی

دسته بندی سرج ارستر

نحوه عملکرد سرج ارستر

زمانی که صاعقه به ساختمان اصابت می کند سرج ارستر به عنوان یک محافظ در برابر تخریب ساختمان از صاعقه عمل کرده و جریان زیاد را تحمل می کند و جریان اضافی را به زمین منتقل می کند.

مشخصات انواع سرج ارستر تابلویی

 • ارستر کلاس B:
 • ( Lightning Current Arrester )

این ارسترها به عنوان حفاظت اولیه در برابر صاعقه با تحمل جریان KA 100 (کیلو آمپر) مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع از سرج ارستر تابلویی به منظور محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر جریان گذرای ناشی از رعد و برق استفاده می شود و دارای بهره وری و اثر بخشی بالایی می باشد. این سرج ارستر تک قطبی می باشد و برای حفاظت از تاسیسات برقی و تجهیزات الکترونیکی در هنگام اضافه ولتاژ و یا جریان رعد و برق مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ظرفیت تخلیه بالایی می باشد و برای استفاده و نصب IV نیز مناسب می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره تست سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.

 • ارستر کلاس C:
 • ( Lightning Current Arrester )

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشندکه به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر تابلویی کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.

برخی از مدل هایارستر کلاس C :

ارستر 5095221 با کلاس حفاظتی C مدل V20-1+NPE-75 ارستر حفاظت از فاز تحمل ولتاژ AC75V جریان تخلیه نامی 40 KA جریان تخلیه کل 40 KA سیستم حفاظتی IP20

ارستر 5094760 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1+NPE+FS ارستر حفاظت از فازونول دارای ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 40 KA سیستم حفاظتی IP20

ارستر 5094765 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 3+NPE+FS ارستر تابلویی حفاظت از فازو نول دارای ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 80 KA سیستم حفاظتی IP20

ارستر 5094618 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1-280 ارستر حفاظت از فاز تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 20 KA سیستم حفاظتی IP20

ارستر 5094727 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1+FS-280 ارستر حفاظت از فاز ریموت کنترل خروجی تحمل ولتاژ 230 V جریان تخلیه نامی 20 KA جریان تخلیه کل 20 KA سیستم حفاظتی IP20


حتما بخوانید:لیست محصولات ارستر پیمان الکتریک


 • سرج ارستر تابلویی کلاس B+C:
 • ( Lightning Current Arrester )

این نوع ارسترها بالاترین حفاظت را در حالت اضافه ولتاژ ناگهانی دارا می باشند و در تابلو سازی، مخابرات، مراکز صنعتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر از این ارسترها استفاده می شود.

سرج ارستر کلاس B+C برای حفاظت از سیستم های الکتریکی در زمان توزیع ولتاژ پایین ناشی از رعد و برق و یا سوئیچ داخلی دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی این نوع از سرج ارستر آن است که به هنگام تخلیه جران اضافی گاز های داغ یونیزه صادر نمیکند بنا بر این نیاز نیست که از وسایل قابل اشتعال دور نگاه داشته شود.

 • ارستر کلاس D:
 • ( Lightning Current Arrester )

جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از این نوع ارسترها استفاده می گردد.

سرج ارستر کلاس D در خطوطی که دارای ولتاژ پایین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از سرج ارستر تابلویی نمی بایست در معرض مستقیم رعد و برق قرار گیرد. سرج ارستر کلاس A برای تغییرات جزئی جریان s µ 20/ 8 با حد اکثرپیک 5 kv طراحی شده است.

 • ارستر مخابراتی یا دیتا

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای CAF5 و CAT6 با ورودی و خروجی RJ45 وهمچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • ارستر فتوولتاییک یا سرج ارستر تابلویی :

این نوع ارسترها برای حفاظت از انواع پنل های خورشیدی، اینورتر خورشیدی، سلول های خورشیدی، اینورتر DC و همچنین جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی از مدل های ارستر فتوولتاییک :

ارستر فتوولتاییک کد 5093623 مدل V50-B+C 3-PH600 با قابلیت تحمل ولتاژ ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5093625 مدل V50-B+C 3-PH600 با قابلیت تحمل ولتاژ 600 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5093628 مدل V50-B+C 2-PH600 با قابلیت تحمل ولتاژ 600 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5097457 مدل V50-B+C 2-PH900 با قابلیت تحمل ولتاژ 900 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5093629 مدل V50-B+C 2-PHFS600 با قابلیت تحمل ولتاژ 600 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5094758 مدل V50-B+C 2-PHFS900 با قابلیت تحمل ولتاژ 900 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5097447 مدل V25-B+C 3-PH900 با قابلیت تحمل ولتاژ 900 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

ارستر فتوولتاییک کد 5097448 مدل V25-B+C 3-PHFS900 با قابلیت تحمل ولتاژ 900 ولت DC – دارای جریان تخلیه نامی 30 KA – دارای جریان تخلیه کل 50 KA – دارای سیستم حفاظتی IP20

جهت محافظت از انواع دوربین ها می باشد،در صورت رعد و برق و صاعقه در خط می تواند باعث جلوگیری از سوختن دوربین گردد.

این نوع ارستر با ولتاژ VAC 130 و ولتاژ VDC 180 و کانکتور با قابلیت اتصال Coaxial Cable ، جهت حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع ارستر با ولتاژ VAC 130 و ولتاژ VDC 180 و کانکتور با قابلیت اتصال BNC با توان 50 اهم ، جهت حفاظت از دوربین مدار بسته و سیستم های رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع ارستر با ولتاژ VAC 130 و ولتاژ VDC 180 و کانکتور با قابلیت اتصال N Connector ، جهت حفاظت از دوربین مدار بسته و سیستم های رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع ارستر با ولتاژ VAC 130 و ولتاژ VDC 180 و کانکتور با قابلیت اتصال UHF Connector ، جهت حفاظت از دوربین مدار بسته و سیستم های رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت دسترسی بیشتر به سرج ارستر های موجود در سایت روی بخش های مورد نظر کلیک نمایید.

 • ارسترهای کلاس B+C یا کلاس ІІ + І
 • ارسترهای کلاس B یا کلاس І
 • ارسترهای کلاس C یا کلاس ІІ
 • ارسترهای دیتا و مخابراتی
 • ارسترهای کلاس D
 • ارستر فتوولتاییک

شایان ذکر است که برای خرید سرج ارستر و برقگیر مورد نظر خود می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نموده و سرج ارستر و برقگیر مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تهیه نمایید.

تلفن های تماس : 33993055 021 – 33993009 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *