اطلاعیه

بازرگانی پیمان الکتریک در تاریخ های 97/06/19 و 97/06/20 تعطیل می باشد.

برای تماس با شرکت می توانید درخواست خود را به شماره 36057593-021 فکس نمایید.


بازرگانی پیمان الکتریک

021-33993055

021-33993009


چاپ   ایمیل