بارگذاری سری جدید ارستر کلاس C

معرفی محصولات سری جدید ارستر کلاس C


سری جدید محصولات سرج ارستر کلاس C ، در بخش محصولات پیمان الکتریک بارگذاری گردید .
سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است


سرج ارستر

برخی از کدهای فنی ارستر کلاس C :

سرج ارستر 5095283
سرج ارستر 5095163
سرج ارستر 5095331
سرج ارستر 5095251
سرج ارستر 5095281
سرج ارستر 5095161


سرج ارستر

جهت مشاهده لیست کامل ارستر کلاس C، اینجاکلیک نمایید.


چاپ   ایمیل