بارگذاری مقاله ارستر

سرج ارستر دستگاهی است که سیستم های برق الکتریکی را از آسیب های ناشی از رعد و برق محافظت می کند. پریز برق معمولی دارای ترمینال زمین و ترمینال ولتاژ بالا است. هنگامی که یک نیروی الکتریکی قدرتمند از سیستم برق به گیرنده ولتاژ حرکت می کند، جریان ولتاژ بالا به طور مستقیم به عایق و یا زمین به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به سیستم ارسال می شود.

مقاله با عنوان سرج ارستر در سایت پیمان الکتریک بارگذاری شده است. برای مشاهده متن کامل مقاله به قسمت مقالات وبسایت مراجعه کنید

سرج ارستر


چاپ   ایمیل