بارگذاری مقاله توربین بادی

توربین بادیچیست؟

انرژی باد در درجه اول برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های تبدیل انرژی باد (توربین بادی) در ایالات متحده، اروپا، هند و بطور فزاینده ای در بعضی از نقاط دیگر در دهه گذشتهبه دلیل توسعه تکنولوژی هایی که امکان بهره وری نسبتا بالایی از تبدیل انرژی باد را فراهم می آورد، بیشتر شده است.

برای مشاهده بیشتر این مقاله به بخش مقالات ، مقاله توربین بادیمراجعه کنید.

توربین بادی


چاپ   ایمیل