ترموسوئیچ هیتر

شرکت آساهی ASAHI KEIKI ژاپن تولید کننده انواع ترموسوئیچ هیتر ( ترمودیسک هیتر ) می باشد . بازرگانی پیمان الکتریک با دارا بودن نمایندگی فروش و ارائه انواع محصولات ترموسوئیچ هیتر آساهی ASAHI KEIKI ، اقدام به معرفی لیست محصولات ( ترمودیسک هیتر ) در وب سایت خود نموده است .

انواع ترمودیسک هیتر آساهی ASAHI KEIKI :

ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 50 درجه
ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 60 درجه
ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 105 درجه
ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 120 درجه
ترموسوئیچ ( ترمودیسک هیتر ) 250 ولت 20 آمپر 130 درجه

ترموسوئیچ هیتر ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 40 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 50 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) 60 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر )70 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ

ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) 80 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) 90 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) 100 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترموسوئیچ هیتر ) 110 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 120 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 130 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 140 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی ( ترمودیسک هیتر ) 150 درجه NC/NO/آساهی


چاپ   ایمیل