تسلیت ایام تاسوعا و عاشورا

بازرگانی پیمان الکتریک ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی هموطنان تسلیت عرض می نماید.


تسلیت ایام تاسوعا و عاشورا

چاپ   ایمیل