سری جدید نویز فیلتر

نویز فلیتر TDK

سری جدید نویز فلیتر TDK در بازرگانی پیمان الکتریک قابل ارائه می باشد. نویز فلیتر TDK در مدل های نویز فلیتر تکفاز و نویز فلیتر سه فاز در وب سایت پیمان الکتریک قابل مشاهده است و می توانید جهت دریافت کاتالوگ به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

نویز فیلتر تکفاز :

 • نویز فیلتر ZAG2215-11S
 • نویز فیلتر ZRAC2203-11
 • نویز فیلتر ZRAC2206-11
 • نویز فیلتر ZRAC2210-11
 • نویز فیلتر ZRAC2230-11
 • نویز فیلتر ZAG2230-11S
 • نویز فیلتر ZAG2220-11S

نویز فیلتر سه فاز :
 • نویز فیلتر ZAGT2280-M
 • نویز فیلتر ZAGT2264-M
 • نویز فیلتر ZAGT2250-M
 • نویز فیلتر ZAGT2230-M
 • نویز فیلتر ZAGT2225-M
 • نویز فیلتر ZAGT2216-M

مشاهده لیست محصولات نویز فیلتر


چاپ   ایمیل