فروش ارستر و سرج ارستر

فروش ارستر و سرج ارستر

سری جدید سرج ارستر OBO در بازرگانی پیمان الکتریک موجود و قابل ارائه می باشد. سرج ارستر OBO در مدل های سرج ارستر کلاس B ، سرج ارستر کلاس C ، سرج ارستر کلاس D ، سرج ارستر کلاس B+C ، سرج ارستر دیتا و سرج ارستر فتوولتاییک در وب سایت پیمان الکتریک قابل مشاهده است و می توانید جهت دریافت کاتالوگ به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

سرج ارستر کلاس B+C


ارستر V50-B+C/3-280
ارستر V25-B+C 3+NPE+FS
ارستر OBO کلاس B+C کد 5094463


فروش ارستر و سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک


سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093623
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093625


فروش ارستر و سرج ارستر

سرج ارستر کلاس C


ارستر 5095221 با کلاس حفاظتی C مدل V20-1+NPE-75
ارستر 5094760 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 1+NPE+FS
ارستر 5094765 با کلاس حفاظتی C مدل V20-C 3+NPE+FS


فروش ارستر و سرج ارستر

سرج ارستر کلاس B


ارستر OBO کلاس B کد 5096879 مدل MCD 50-B 3+1
ارستر OBO کلاس B کد 5096851 مدل MC 50-B-OS


فروش ارستر و سرج ارستر

لیست انواع سرج ارستر موجود در پیمان الکتریک


چاپ   ایمیل