فروش ویژه تثبیت کننده ولتاژ

تثبیت کننده ولتاژ وسیله ای است جهت تثبیت کردن ولتاژ به این طریق که در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از حد افزایش یا کاهش یابد می تواند یک خروجی ثابت را دریافت نمود.

تثبیت کننده ولتاژ با دارا بودن نکات حفاظتی وامنیتی بالا از قبیل سیستم کنترل فاز سیستم کنترل جریان و سیستم قطع کن دما در صورت بروز افزایش دما (ترموسوئیچ) می باشد.

همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت مشاهده لیست تثبیت کننده های ولتاژ


چاپ   ایمیل