سوالات متداول بالانس آرمیچر

بالانس آرمیچر دستگاهی است که عدم توازن بین موتور و روتور را تشخیص داده و برطرف می‌نماید. معمولا یک آرمیچر نامتوازن معمولی دارای عدم توازن پویا می‌باشد. عدم توازن پویا ترکیبی از عدم تعادل “استاتیک” و “کوپل” است. عدم توازن دینامیکی تنها می‌تواند با دو اصلاح کننده یا دو سطح لغزش یابی در آرمیچر اصلاح شود. در بالانس آرمیچر، باید عمل بالانس کردن را از سمتی شروع کرد که بیشترین ارقام بر روی صفحه دیجیتال دستگاه نشان داده می‌شود. تا زمانی بالانس را ادامه می‌دهیم که اعداد روی صفحه نمایش، کمترین ارقام را نشان دهند.