قوانین و مقررات سایت

  • برای مشتریانی که در تهران هستند، باید بخشی از مبلغ محصول را به عنوان بیعانه پرداخت کنند و پس از اینکه کالا با پیک به دست خریدار رسید و رویت و تایید گردید، الباقی هزینه کالا باید پرداخت و تسویه شود. در این مورد، هزینه ارسال کالا به عهده خریدار است.
  • همچنین برای مشتریان تهرانی امکان خرید حضوری و تحویل در محل وجود دارد. در این مورد پس از تایید کالا و پرداخت کامل مبلغ توسط خریدار، در صورت درخواست، کالا با پیک به محل مورد نظر ارسال می‌شود.
  • برای مشتریانی که در شهرستان هستند، کل مبلغ باید تسویه شده و سپس کالا به محل درخواستی حمل و ارسال می‌شود.
  • برای خرید محصولات سفارشی که باید ساخته شوند مانند مقاومت ترمز، 40 درصد از مبلغ کالا باید به عنوان پیش پرداخت اولیه به فروشگاه پرداخت گردد و محصول مورد نظر آماده شده و بعد از تایید خریدار، تسویه حساب صورت گرفته و کالا ارسال می‌شود.