انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

کد سفارش فیوز باسمن مشخصات فنی
FNM-1 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1/4 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-10 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1-1/2 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1-1/4 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-1/8 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-12 فیوز  BUSS MIDGETFUSE
FNM-1-4/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-15 فیوز  BUSS MIDGET FUSES
FNM-15/100 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-6/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-8/10 فیوز  BUSS MIDGET FUSE
FNM-2 فیوز  BUSS MIDGET FUSE.
FNM-2/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-20 باسمن BUSS MIDGET FUSES
FNM-2-1/2 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-2-1/4 باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-25 باسمن 25A FUSETRON TIME DELAY
FNM-2-8/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-30 باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-3-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3-2/10 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-35 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-40 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-5 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-5-6/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-6 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-6/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-6-1/4 فیوز  BUSS MIDGET FUSES
FNM-7 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-8 فیوز  BUSS MIDGET FUSE
FNM-8/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-9 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

بهترین استابلایزر

استابلایزر خانگی

ترانس اتوماتیک

اینکودر

دیود تریستور

مقاومت ترمز سرامیکی

نظر کاربران