دیود پیچی IXYS | خرید و فروش

دیودهای پیچی دارای رنج های جریانی مختلف هستند و عمل یکسوسازی جریان را به عهده دارند. انواع دیود پیچی IXYS با کدهای زیر به شرح زیر است. جهت خرید و فروش دیود پیچی IXYS با فروشگاه تماس بگیرید.

DS17-08A دیود پیچی IXYS
DS17-12A دیود پیچی IXYS
DS2-08A دیود پیچی IXYS
DS2-12A دیود پیچی IXYS
DS35-08A دیود پیچی IXYS
DS35-12A دیود پیچی IXYS
DS75-08B دیود پیچی IXYS
DS75-12B دیود پیچی IXYS
DS9-08F دیود پیچی IXYS
DS9-12F دیود پیچی IXYS
DSA1-12D دیود پیچی IXYS
DSA1-16D دیود پیچی IXYS
DSA1-18D دیود پیچی IXYS
DSA17-12A دیود پیچی IXYS
DSA17-16A دیود پیچی IXYS
DSA17-18A دیود پیچی IXYS
DSA2-12A دیود پیچی IXYS
DSA2-16A دیود پیچی IXYS

تریستور پیچی
DSA2-18A دیود پیچی IXYS
DSA35-12A دیود پیچی IXYS
DSA35-16A دیود پیچی IXYS
DSA35-18A دیود پیچی IXYS
DSA75-12B دیود پیچی IXYS
DSA75-16B دیود پیچی IXYS
DSA75-18B دیود پیچی IXYS
DSA9-12F دیود پیچی IXYS
DSA9-16F دیود پیچی IXYS
DSA9-18F دیود پیچی IXYS
DSAI17-12A دیود پیچی IXYS
DSAI17-16A دیود پیچی IXYS
DSAI17-18A دیود پیچی IXYS
DSAI35-12A دیود پیچی IXYS
DSAI35-16A دیود پیچی IXYS
DSAI35-18A دیود پیچی IXYS
DSAI75-12B دیود پیچی IXYS
DSAI75-16B دیود پیچی IXYS
DSAI75-18B دیود پیچی IXYS

دیود پیچی

انواع تریستور پیچی IXYS:

CS30-14IO1 تریستور پیچی IXYS

CS30-16IO1 تریستور پیچی IXYS

CS35-08IO4 تریستور پیچی IXYS

CS35-12IO4 تریستور پیچی IXYS

CS35-14IO4 تریستور پیچی IXYS

CS45-08IO1 تریستور پیچی IXYS

CS45-12IO1 تریستور پیچی IXYS

CS45-16IO1 تریستور پیچی IXYS

CS45-16IO1R تریستور پیچی IXYS

CS60-12IO1 تریستور پیچی IXYS

CS60-14IO1 تریستور پیچی IXYS

CS60-16IO1 تریستور پیچی IXYS

CS8-08IO2 تریستور پیچی IXYS

CS8-12IO2 تریستور پیچی IXYS

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.