انکودر SHAFT سری E40S6 (22)

اینکودر HALLOW SHAFT سری E40H8 (32)

اینکودر SHAFT سری E50S8 | EP50S8 (65)

انکودر آتونیکس AUTONICS

انکودر (Encoder) برای تعیین موقعیت، سرعت و جهت سرعت شفت موتور و دیگر حرکت مکانیکی استفاده می‌شود. انکودر آتونیکس (Encoder) اطلاعات مورد نیاز برای کنترل دقیق انواع برنامه‌های کاربردی، مانند موقعیت انتخاب دوار جدول و مکان، دستگاه مونتاژ، بسته بندی، رباتیک و بیشتر را فراهم می‌کنند. صرف نظر از نوع انکودر (Encoder) ارائه نوع جهت‌گیری به عنوان یک نقطه مرجع برای کنترل موقعیت استفاده می‌شود.

انواع انکودر (Encoder) شامل:

  • انکودر (Encoder) افزایشی
  • انکودر (Encoder) قابل پروگرام
  • انکودر خطی (Encoder)
  • انکودر (Encoder) نوری
  • انکودر (Encoder) شفت دار
  • انکودر (Encoder) هالو شفت
  • روتاری انکودر 

جهت دریافت مشاوره درباره خرید انکودر (Encoder) و فروش انکودر (Encoder) می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

33992998 21 0098
33993055 21 0098

انکدر افزایشی آتونیکس E40S6-2048-3-T-24 پیمان الکتریک