نمایش موارد بر اساس برچسب: نمایندگی ارستر DEHN

چهارشنبه, 23 آبان 1397 00:00

ارستر خورشیدی

ارستر خورشیدی Dehn مدل DG M YPV 1500 FM با کد 952567 در کلاس 2+1

 • با ولتاژ 1500 ولت
 • تحمل جریان 10 الی 40 کیلو آمپر
 • با درجه حفاظتی IP20
 • با تحمل دمای -40 الی +80 درجه سانتیگراد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.

ارستر 952567

اطلاعاتی درباره استابلایزر را از لینک آن دریافت کنید.

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2
چهارشنبه, 23 آبان 1397 00:00

ارستر فتوولتاییک

ارستر فتوولتاییک Dehn مدل DG M YPV 1200 FM با کد 952565 در کلاس 2+1

 • با ولتاژ 1170 ولت
 • تحمل جریان 10 الی 40 کیلو آمپر
 • با درجه حفاظتی IP20
 • با تحمل دمای -40 الی +80 درجه سانتیگراد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.

ارستر 952565

اطلاعاتی درباره استابلایزر را از لینک آن دریافت کنید.

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2
چهارشنبه, 23 آبان 1397 00:00

ارستر DC

ارستر فتوولتاییک DC Dehn مدل DCB YPV SCI 1500 FM با کد 900067 در کلاس 2+1

 • با ولتاژ 1500 ولت
 • تحمل جریان 3.75 الی 12.5 کیلو آمپر
 • با درجه حفاظتی IP20
 • با تحمل دمای -40 الی +80 درجه سانتیگراد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.

ارستر 900067

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
چهارشنبه, 23 آبان 1397 00:00

سرج ارستر فتولتاییک

سرج ارستر فتوولتاییک Dehn مدل DCB YPV SCI 1000 FM با کد 900066 در کلاس 2+1

 • با ولتاژ 1000 ولت
 • تحمل جریان 12.5 الی 30 کیلو آمپر
 • با درجه حفاظتی IP20
 • با تحمل دمای -40 الی +80 درجه سانتیگراد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره تست سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.


ارستر 900066

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
چهارشنبه, 23 آبان 1397 00:00

سرج ارستر خورشیدی

سرج ارستر خورشیدی Dehn مدل DCB YPV SCI 600 FM با کد 900065 در کلاس 2+1

 • با ولتاژ 600 ولت
 • تحمل جریان 15 الی 30 کیلو آمپر
 • با درجه حفاظتی IP20
 • با تحمل دمای -40 الی +80 درجه سانتیگراد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره تست سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.


ارستر 900065

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد سرج ارستر به لینک مقابل آن مراجعه کنید.

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر 951115

ارستر Dehn Guard مدل DV M TT 2P 255 FM با کد 951115 در کلاس های 2+1 با ولتاژ 230 ولت تحمل 25 الی 75 کیلو آمپر با درجه حفاظتی IP20

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر 951110

ارستر Dehn Guard مدل DV M TT 2P 255 با کد 951110 در کلاس های 2+1 با ولتاژ 230 ولت تحمل 25 الی 75 کیلو آمپر با درجه حفاظتی IP20

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر 951205

ارستر Dehn Guard مدل DV M TN 255 FM با کد 951205 در کلاس های 2+1 با ولتاژ 230 ولت تحمل 25 الی 50 کیلو آمپر با درجه حفاظتی IP20

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر 951310

ارستر Dehn Guard مدل DV M TT 255 با کد 951310 در کلاس های 2+1 با ولتاژ 230 الی 400 ولت تحمل 25 الی 100 کیلو آمپر با درجه حفاظتی IP20

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

ارستر 951405

ارستر Dehn Guard مدل DV M TNS 255 FMبا کد 951405 در کلاس های 2+1 با ولتاژ 230 الی 400 ولت تحمل 25 الی 100 کیلو آمپر با درجه حفاظتی IP20

منتشرشده در ارستر DEHN کلاس 2+1
صفحه1 از2