نمایش 1–12 از 29 نتیجه

Hollow SHAFT

در واقع انکودر ، وسیله ای است که قابلیت تبدیل یک حرکت مکانیکی (خطی و دورانی) به سیگنال الکتریکی را دارا است تا از این طریق بتوان مشخصه‌های متفاوتی را از آن سیگنال مورد استفاده قرار داد. انکودر ها قادر به ارسال خروجی فیدبک به کترلر هستند و می توانند پارامترهایی از قبیل اندازه گیری سرعت، اندازه گیری و کنترل موقعیت و جهت چرخش شفت را مشخص کنند.

انکودر EIL580P-TT8.5RF.01024 پیمان الکتریک