Peyman Electric

فنی مهندسی پیمان الکتریک

وبلاگ

نویز فیلتر

نویز فیلتر چیست؟

نویز فیلتر که به عنوان فیلتر صوتی یا فیلتر سیگنال نیز شناخته می‌شود، یک دستگاه یا ابزار نرم افزاری است که برای حذف یا کاهش نویز ناخواسته از سیگنال صوتی استفاده می‌شود. نویز می‌تواند هر صدای ناخواسته یا تداخلی باشد که وضوح و کیفیت صدا را مختل می‌کند.

انواع مختلفی از فیلترهای نویز برای رفع انواع نویز طراحی شده‌اند، از جمله:

1. فیلتر Low-Pass:

این فیلتر به فرکانس‌های زیر یک نقطه قطع خاص اجازه عبور می‌دهد در حالی که فرکانس‌های بالای آن نقطه را تضعیف یا کاهش می‌دهد. معمولاً برای حذف نویز با فرکانس بالا از سیگنال‌های صوتی استفاده می‌شود.

فیلتر پایین گذر (LPF) یک مدار الکترونیکی یا الگوریتم پردازش سیگنال دیجیتال است که برای اجازه دادن به اجزای فرکانس پایین سیگنال ورودی در هنگام تضعیف یا مسدود کردن اجزای فرکانس بالاتر طراحی شده است. در زمینه کاهش نویز و پردازش صدا، از فیلتر پایین گذر نویز برای حذف یا کاهش نویز فرکانس بالا از سیگنال صوتی استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها و کاربردهای کلیدی فیلترهای Low-Pass:

1. قطع فرکانس:

فیلترهای پایین گذر دارای یک نقطه قطع فرکانس خاص هستند که اغلب به آن “فرکانس قطع” یا “فرکانس گوشه” می‌گویند. فرکانس‌های زیر این نقطه اجازه عبور نسبتاً بدون تغییر دارند، در حالی که فرکانس‌های بالای آن ضعیف می‌شوند.

2. شیب فیلتر:

نرخی که در آن فیلتر فرکانس‌های بالای نقطه برش را کاهش می‌دهد به عنوان “شیب فیلتر” یا “rolloff” شناخته می‌شود. شیب‌های رایج فیلتر شامل ۶ دسی بل/اکتاو، ۱۲ دسی بل/اکتاو، ۲۴ دسی بل/اکتاو و غیره است. یک شیب تندتر تضعیف بیشتر فرکانس‌های بالاتر را فراهم می‌کند.

3. کاربردها:

 • کاهش نویز صوتی: در پردازش صدا، از فیلترهای نویز پایین گذر برای کاهش نویزهای فرکانس بالا مانند صدای خش خش، استاتیک یا تداخل در صدای ضبط شده استفاده می‌شود. آن‌ها به ویژه برای حذف نویزهای ناخواسته از ضبط موثر هستند.
 • تهویه سیگنال: فیلترهای پایین گذر در سیستم‌های الکترونیکی مختلف برای تنظیم سیگنال‌ها با حذف نویزهای فرکانس بالا یا هارمونیک‌های ناخواسته استفاده می‌شوند.
 • سیستم‌های ارتباطی: در مخابرات، از فیلترهای پایین گذر می‌توان برای محدود کردن پهنای باند سیگنال استفاده کرد که به جلوگیری از تداخل و به بهبود کیفیت سیگنال کمک می‌کند.
 • ابزار دقیق: فیلترهای پایین گذر معمولاً در ابزارهای الکترونیکی برای فیلتر کردن نویز فرکانس بالا و حفظ دقت سیگنال استفاده می‌شوند.
 • فیلترهای آنالوگ پایین گذر: با استفاده از قطعات الکترونیکی آنالوگ مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها و تقویت کننده‌های عملیاتی اجرا می‌شوند. آن‌ها معمولا در تجهیزات صوتی و دستگاه‌های سخت افزاری یافت می‌شوند.
 • فیلترهای دیجیتال پایین گذر: فیلترهای پایین گذر دیجیتال با استفاده از تکنیک‌های پردازش سیگنال دیجیتال پیاده سازی می‌شوند. آن‌ها در برنامه‌های نرم افزاری، نرم افزارهای ویرایش صدا و پردازنده‌های صوتی دیجیتال استفاده می‌شوند. فیلترهای دیجیتال کنترل دقیق و انعطاف پذیری را در شکل دادن به پاسخ فیلتر ارائه می‌دهند.

فیلترهای پایین گذر نویز ابزاری ارزشمند در مهندسی صدا، الکترونیک و مخابرات برای بهبود کیفیت سیگنال، کاهش تداخل نویز و اطمینان از دست نخورده ماندن اجزای فرکانس پایین سیگنال در حین حذف نویز فرکانس بالا هستند. انتخاب پارامترها و نوع فیلتر باید بر اساس نیازهای خاص برنامه باشد.

فیلترهای پایین گذر دیجیتال با استفاده از تکنیک‌های پردازش سیگنال دیجیتال پیاده سازی می‌شوند.

2. فیلتر High-Pass:

این فیلتر به فرکانس­‌های بالای یک نقطه قطع خاص اجازه عبور می‌دهد و در عین حال فرکانس‌­های پایین‌تر را تضعیف می‌کند. برای از بین بردن صدای فرکانس پایین یا سر و صدا مفید است.

فیلتر High-Pass (HPF) یک مدار الکترونیکی یا الگوریتم پردازش سیگنال دیجیتال است که برای اجازه دادن به اجزای فرکانس بالای سیگنال ورودی در هنگام تضعیف یا مسدود کردن اجزای فرکانس پایین‌تر طراحی شده است. در زمینه کاهش نویز و پردازش صدا، از فیلتر نویز High-Pass برای حذف یا کاهش نویز فرکانس پایین از سیگنال صوتی استفاده می‌شود.

در این جا ویژگی‌ها و کاربردهای کلیدی فیلترهای نویز بالا گذر آورده شده است:

1. قطع فرکانس:

فیلترهای بالاگذر دارای یک نقطه قطع فرکانس خاص هستند که اغلب به عنوان “فرکانس قطع” یا “فرکانس گوشه” نامیده می‌شود. فرکانس‌های بالاتر از این نقطه مجاز به عبور نسبتاً بدون تغییر هستند، در حالی که فرکانس‌های زیر آن ضعیف می‌شوند.

2. شیب فیلتر:

نرخی که در آن فیلتر فرکانس‌های زیر نقطه برش را کاهش می‌دهد به عنوان “شیب فیلتر” یا “Rolloff” شناخته می‌شود. شیب‌های رایج فیلتر شامل ۶ دسی بل/اکتاو، ۱۲ دسی بل/اکتاو، ۲۴ دسی بل/اکتاو و غیره است. یک شیب تندتر تضعیف بیشتر فرکانس‌های پایین‌تر را فراهم می‌کند.

3. کاربردها:

 • کاهش سر و صدا: در پردازش صدا، از فیلترهای نویز بالا گذر برای حذف نویز یا سر و صدا با فرکانس پایین مانند صدای باد، سیستم‌های HVAC یا ارتعاشات از ضبط صدا استفاده می‌شود.
 • تهویه سیگنال: از فیلترهای بالاگذر در سیستم‌های الکترونیکی مختلف برای تنظیم سیگنال‌ها با حذف اجزای فرکانس پایین ناخواسته استفاده می‌شود.
 • ابزار دقیق: فیلترهای بالا گذر را می‌توان در ابزارهای الکترونیکی و تجهیزات اندازه گیری برای فیلتر کردن نویز فرکانس پایین و حفظ دقت سیگنال استفاده کرد.

4. انواع فیلتر:

 • فیلترهای آنالوگ: فیلترهای آنالوگ بالا گذر با استفاده از قطعات الکترونیکی مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها و تقویت کننده‌های عملیاتی اجرا می‌شوند. آن‌ها معمولا در تجهیزات صوتی و دستگاه‌های سخت افزاری استفاده می‌شوند.
 • فیلترهای دیجیتال: فیلترهای دیجیتال بالا گذر با استفاده از تکنیک‌های پردازش سیگنال دیجیتال پیاده سازی می‌شوند. آن‌ها در برنامه‌های نرم افزاری، نرم افزارهای ویرایش صدا و پردازنده‌های صوتی دیجیتال استفاده می‌شوند. فیلترهای دیجیتال کنترل دقیق و انعطاف پذیری را در شکل دادن به پاسخ فیلتر ارائه می‌دهند.

فیلترهای نویز بالا برای بهبود کیفیت صدا با حذف نویز و تداخل فرکانس پایین ناخواسته مفید هستند و اطمینان حاصل می‌کنند که اجزای فرکانس بالا مورد نظر یک سیگنال دست نخورده باقی می‌مانند در حالی که نویز فرکانس پایین حذف می‌شود. انتخاب پارامترها و نوع فیلتر باید بر اساس نیازهای خاص برنامه باشد.

فیلترهای دیجیتال بالا گذر با استفاده از تکنیک‌های پردازش سیگنال دیجیتال پیاده سازی می‌شوند.

3. فیلتر باند پاس:

فیلتر Band-Pass (BPF) یک مدار الکترونیکی یا الگوریتم پردازش سیگنال دیجیتال است که برای اجازه دادن به محدوده خاصی از فرکانس‌های درون سیگنال ورودی و در عین حال تضعیف یا مسدود کردن فرکانس‌های خارج از آن محدوده طراحی شده است. پس در واقع این فیلتر به محدوده خاصی از فرکانس‌ها اجازه عبور می‌دهد در حالی که فرکانس‌های خارج از آن محدوده را تضعیف می‌کند. این فیلتر می‌تواند برای جداسازی یک باند فرکانس خاص در سیگنال صوتی مفید باشد. در زمینه کاهش نویز و پردازش صدا، از فیلتر نویز Band-Pass برای جداسازی و تأکید بر باند خاصی از فرکانس‌ها و در عین حال کاهش اجزای فرکانس پایین‌تر و بالاتر از جمله نویز استفاده می‌شود.

ویژگی‌­ها و کاربردهای کلیدی نویز فیلترهای باند پاس:

1. محدوده فرکانس:

فیلترهای باند گذر دارای دو نقطه قطع فرکانس هستند: یک فرکانس قطع پایین‌تر (که اغلب به آن “نقطه -3 دسی بل پایین” می‌گویند) و یک فرکانس قطع بالا (“نقطه بالای -3 دسی بل”). فرکانس‌های داخل این محدوده مجاز به عبور نسبتاً بدون تغییر هستند، در حالی که فرکانس‌های خارج از آن ضعیف می‌شوند.

2. شیب فیلتر:

نرخی که فیلتر فرکانس‌های خارج از باند عبور را کاهش می‌دهد، با شیب فیلتر که معمولاً بر حسب دسی بل در هر اکتاو (dB/octave) مشخص می‌شود، تعیین می‌شود. شیب‌های رایج فیلتر شامل ۶ دسی بل/اکتاو، ۱۲ دسی بل/اکتاو، ۲۴ دسی بل/اکتاو و غیره است. شیب تندتر میرایی بیشتری را فراهم می‌کند.

3. برنامه های کاربردی:

 • تعادل سازی صدا: از فیلترهای باند گذر در پردازش صدا برای تاکید یا جداسازی باندهای فرکانسی خاص استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان از آن‌ها برای تقویت یا کاهش فرکانس‌های خاص ساز در تولید موسیقی استفاده کرد.
 • سیستم های ارتباطی: از فیلترهای باند گذر برای انتخاب و فیلتر کانال‌های فرکانس خاص در سیستم‌های ارتباطی مانند گیرنده‌های رادیویی AM/FM استفاده می‌شود.
 • ابزار دقیق: در ابزارها و حسگرهای علمی، از فیلترهای باند گذر برای انتخاب محدوده خاصی از فرکانس‌ها برای تجزیه و تحلیل و در عین حال رد نویز یا تداخل ناخواسته استفاده می‌شود.
در ابزارها و حسگرهای علمی، از فیلترهای باند گذر برای انتخاب محدوده خاصی از فرکانس‌ها برای تجزیه و تحلیل و در عین حال رد نویز یا تداخل ناخواسته استفاده می‌شود.

4. فیلتر ناچ:

فیلتر ناچ برای کاهش یا حذف محدوده بسیار باریکی از فرکانس‌ها طراحی شده است که اغلب برای حذف یک صدای خاص و ناخواسته یا زمزمه استفاده می‌شود. نسبتا بی تاثیر در زمینه کاهش نویز و پردازش صدا، از فیلتر Notch Noise برای هدف قرار دادن و حذف فرکانس یا تداخل ناخواسته خاص و در عین حال حفظ بقیه سیگنال استفاده می‌شود.

ویژگی ها و کاربردهای کلیدی فیلتر ناچ:

1. فرکانس بریدگی:

حیاتی‌­ترین پارامتر یک فیلتر ناچ “فرکانس ناچ” است که فرکانس دقیقی را مشخص می‌کند که فیلتر برای کاهش یا رد کردن آن طراحی شده است. از این فرکانس به عنوان «فرکانس مرکزی» نیز یاد می‌شود.

2. پهنای باند:

پهنای باند فیلتر ناچ تعیین می‌کند که محدوده فرکانس‌های ضعیف شده در اطراف فرکانس ناچ چقدر گسترده یا باریک است. اغلب به عنوان عرض کامل در نصف حداکثر (FWHM) اندازه گیری می‌شود و محدوده فرکانس‌های تحت تأثیر فیلتر را نشان می‌دهد.

3. شیب فیلتر:

فیلترهای ناچ می‌توانند شیب‌های مختلفی برای تضعیف فرکانس‌های خارج از ناحیه ناچ داشته باشند. شیب‌های رایج شامل 6 دسی بل/اکتاو، 12 دسی بل/اکتاو، 24 دسی بل/اکتاو و غیره می‌باشد.

4.  کاربردها:

 • از بین بردن تداخل: فیلترهای ناچ برای حذف فرکانس‌های تداخل خاص، مانند صدای زمزمه خط برق (50 هرتز یا 60 هرتز) یا زنگ‌­های ناخواسته، از سیگنال‌­های صوتی استفاده می‌شوند.
 • کاهش رزونانس: در مهندسی صدا می‌توان از فیلترهای ناچ برای کاهش فرکانس‌های تشدید در محیط‌های آکوستیک یا آلات موسیقی استفاده کرد.
 • پردازش سیگنال زیست پزشکی: فیلترهای ناچ در دستگاه‌های پزشکی برای حذف فرکانس‌های تداخل از سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام (ECG) یا الکتروانسفالوگرام (EEG) استفاده می‌شوند.
فیلترهای ناچ در دستگاه‌های پزشکی برای حذف فرکانس‌های تداخل از سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام (ECG) یا الکتروانسفالوگرام (EEG) استفاده می‌شوند.

5. نویز فیلتر تطبیقی:

این فیلترها از الگوریتم‌هایی برای تجزیه و تحلیل سیگنال‌های صوتی و شناسایی الگوهای نویز استفاده می‌کنند، سپس پارامترهای فیلتر خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند. آن‌ها در کاهش انواع نویز موثر هستند.

کاربردها:

 • هدفون: فناوری ANC معمولاً در هدفون برای حذف نویز محیط استفاده می‌شود و به کاربران امکان می‌دهد از موسیقی یا محتوای صوتی بدون تداخل محیط اطراف خود لذت ببرند.
 • ارتباطات از راه دور: فیلترهای نویز تطبیقی ​​در سیستم‌های ارتباط صوتی مانند تلفن همراه و هدست برای کاهش نویز پس زمینه در هنگام تماس تلفنی استفاده می‌شوند.
 • کنفرانس صوتی: در سیستم‌های کنفرانس صوتی و تصویری، فیلترهای نویز تطبیقی ​​می‌توانند وضوح گفتار را با سرکوب نویز پس زمینه از محیط افزایش دهند.
 • خودرو: سیستم های ANC در وسایل نقلیه به کار می‌روند تا صدای موتور و صدای جاده را کاهش دهند و محیطی آرام‌تر و راحت‌تر در کابین ایجاد کنند.

انتخاب نویز فیلتر مناسب به نوع خاصی از نویز که می‌خواهید حذف کنید و ویژگی‌های سیگنال صوتی که با آن کار می‌­کنید بستگی دارد. هدف افزایش وضوح و قابل فهم بودن صدا در عین به حداقل رساندن نویز و تداخل ناخواسته است.

نویز فیلترها را می‌توان در کاربردهای مختلفی از جمله ضبط و تولید صدا، مخابرات و لوازم الکترونیکی مصرفی یافت. در نرم افزار، می‌توانید از ابزارهای ویرایش دیجیتال صدا برای اعمال نویز فیلترها بر روی فایل‌های صوتی ضبط شده استفاده کنید و به بهبود کیفیت صدا کمک کنید.

در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد فیلترهای نویز و کاربردهای آن ها آورده شده است:

انواع نویز فیلترها به صورت کلی:

 1. فیلترهای دیجیتال: این فیلترها در نرم افزار یا سخت افزار پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) پیاده سازی می‌شوند. آن‌ها کنترل دقیقی بر پارامترهای فیلتر ارائه می‌دهند و معمولاً در نرم‌افزارهای ویرایش صدا استفاده می‌شوند.
 2. فیلترهای آنالوگ: فیلترهای آنالوگ معمولاً در تجهیزات صوتی سخت افزاری استفاده می‌شوند. آن‌ها را می‌توان در میکسرهای صوتی، اکولایزرها و سایر پردازنده‌های صوتی یافت.
 3. فیلترهای فعال: فیلترهای فعال از اجزای فعال مانند تقویت کننده‌های عملیاتی (op-amps) برای تقویت و فیلتر کردن سیگنال‌های صوتی استفاده می‌کنند. آن‌ها اغلب در تجهیزات صوتی استفاده می‌شوند.
 4. فیلترهای غیرفعال: فیلترهای غیرفعال از اجزای غیرفعال مانند مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلف‌ها برای فیلتر کردن سیگنال‌های صوتی استفاده می‌کنند. آن‌ها ساده تر هستند اما ممکن است از نظر دقت محدودیت‌هایی داشته باشند.

کاربردهای نویز فیلترها:

 1. ضبط و تولید صدا: در ضبط موسیقی و پس از تولید، فیلترهای نویز برای حذف نویز پس زمینه، هیس، پاپ و سایر صداهای ناخواسته از ضبط بسیار مهم هستند.
 2. ارتباطات از راه دور: از فیلترهای نویز در سیستم‌های مخابراتی برای افزایش وضوح صدا در هنگام تماس تلفنی و کاهش نویز پس زمینه استفاده می‌شود.
 3. لوازم الکترونیک مصرفی: بسیاری از دستگاه‌های صوتی مصرف کننده، مانند هدفون و سیستم‌های سینمای خانگی، دارای ویژگی‌های حذف نویز هستند که از فیلترهای نویز برای کاهش نویز محیط خارجی استفاده می‌کنند.
 4. تجهیزات پزشکی: فیلترهای نویز در دستگاه‌های پزشکی مانند الکتروکاردیوگرام (ECG) و دستگاه‌های اولتراسوند برای بهبود دقت قرائت‌های تشخیصی استفاده می‌شوند.
 5. خودرو: از فیلترهای نویز در سیستم‌های صوتی خودرو برای کاهش تداخل سیستم الکتریکی خودرو و صدای موتور استفاده می‌شود.
 6. تنظیمات صنعتی: از فیلترهای نویز می‌توان در تجهیزات صنعتی برای بهبود کیفیت ارتباطات صوتی و سیستم‌های نظارت استفاده کرد.

چالش ها در فیلترینگ نویز:

 1. تعوض ها: اغلب بین کاهش نویز و حفظ محتوای صوتی مورد نظر تعادل وجود دارد. فیلتر بیش از حد می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات مهم صوتی شود.
 2. فیلترهای تطبیقی: برخی از فیلترهای نویز از الگوریتم‌های تطبیقی ​​برای تنظیم مداوم پارامترهای فیلتر بر اساس ویژگی‌های نویز در حال تغییر استفاده می‌کنند و باعث کاهش موثر نویز در محیط‌های پویا می‌شوند.
 3. پردازش بی‌درنگ: در برنامه‌هایی که نیاز به پردازش بلادرنگ دارند، مانند تقویت صدای زنده یا کنفرانس ویدئویی، فیلتر نویز کم تاخیر برای جلوگیری از تاخیر در انتقال صدا بسیار مهم است.

نویز فیلترها نقشی حیاتی در بهبود کیفیت صدا در طیف وسیعی از کاربردها، از سرگرمی و ارتباطات گرفته تا تنظیمات بهداشتی و صنعتی ایفا می‌کنند. پیشرفت‌ها در پردازش سیگنال دیجیتال منجر به تکنیک‌های پیچیده‌تری برای فیلتر کردن نویز شده است که امکان دستیابی به صدای با کیفیت بالا را حتی در محیط‌های پر سر و صدا فراهم می‌کند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه
  فروشگاه
  علاقه مندی
  0 محصول سبد خرید
  حساب کاربری من