بارگذاری مقاله توربین بادی

توربین بادی چیست؟

انرژی باد در درجه اول برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های تبدیل انرژی باد (توربین بادی) در ایالات متحده، اروپا، هند و بطور فزاینده ای در بعضی از نقاط دیگر در دهه گذشته به دلیل توسعه تکنولوژی هایی که امکان بهره وری نسبتا بالایی از تبدیل انرژی باد را فراهم می آورد، بیشتر شده است.

برای مشاهده بیشتر این مقاله به بخش مقالات ، مقاله توربین بادی مراجعه کنید.

توربین بادی


چاپ   ایمیل