ترموسوئیچ هیتر

شرکت آساهی ASAHI KEIKI ژاپن تولید کننده انواع ترموسوئیچ هیتر (ترمودیسک هیتر) می باشد . بازرگانی پیمان الکتریک با دارا بودن نمایندگی فروش و ارائه انواع محصولات ترموسوئیچ هیتر آساهی ASAHI KEIKI ، اقدام به معرفی لیست محصولات (ترمودیسک هیتر) در وب سایت خود نموده است . 

انواع (ترمودیسک هیتر) آساهی ASAHI KEIKI :

ترموسوئیچ (ترمودیسک هیتر) 250 ولت 20 آمپر 50 درجه
ترموسوئیچ (ترمودیسک هیتر250 ولت 20 آمپر 60 درجه
ترموسوئیچ (ترمودیسک هیتر)250 ولت 20 آمپر 105 درجه
ترموسوئیچ (ترمودیسک هیتر) 250 ولت 20 آمپر 120 درجه
ترموسوئیچ (ترمودیسک هیتر) 250 ولت 20 آمپر 130 درجه

 

ترموسوئیچ هیترترموسوئیچحرارتی (ترمودیسک هیتر)40 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترمودیسک هیتر) 50 درجه NC/NO/آساهی

ترموسوئیچ  حرارتی (ترموسوئیچ هیتر) 60 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ  حرارتی (ترموسوئیچ هیتر) 70 درجه NC/NO/آساهی

 

ترموسوئیچ

 

ترموسوئیچ حرارتی (ترموسوئیچ هیتر) 80 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترموسوئیچ هیتر)90 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترموسوئیچ هیتر) 100 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترموسوئیچ هیتر) 110 درجه NC/NO/آساهی

 

ترموسوئیچترموسوئیچ حرارتی (ترمودیسک هیتر)120 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترمودیسک هیتر)130 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترمودیسک هیتر)140 درجه NC/NO/آساهی
ترموسوئیچ حرارتی (ترمودیسک هیتر) 150 درجه NC/NO/آساهی

 


چاپ   ایمیل