کوپلینگ

کوپلینگ وسیله ای برای محور کردن موتور و شفت پمپ می باشد کوپلینگ در حقیقت برای موتورهای سانتری فیوژ ، پمپ های سانتری فیوژ، پمپ کلوز(pomp close) که در آن شفت و موتور به صورت کسری قرار دارد توسط کوپلینگ متصل می باشد .
از انواع کوپلینگ میتوان به کوپلینگ چدنی ، کوپلینگ روتکس ، کوپلینگ روپکس ، کوپلینگ امگا ، کوپلینگ پروانه ای ، کوپلینگ دنده ای ، کوپلینگ هیدرولیکی، کوپلینگ لقمه ای ، کوپلینگ پنجه ای و ... اشاره کرد.

جهت خرید و سفارش کوپلینگ در واتساپ پیام دهید.

واتس آپ : 09127701494
در حقیقت ، کوپلینگ حرکت دورانی موتور را به شفت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شفت و پروانه می شود، قبل از اتصال کوپلینگ ، باید از هم محور بودن شفت پمپ و موتور، اطمینان حاصل کرد.
به طور معمول کوپلینگ در حین عملکرد به شفت ها اجازه ی جدا شدن نمی دهند گرچه کوپلینگ می توانند زمانیکه میزان گشتاور ازحدی بالاتر برود دچار لغزش و یا جدایی شوند.

Coup-link کوپلینک (4)

کوپلینگ Flender (3)

کوپلینگ H.R.C (8)

کوپلینگ Sungil (33)

کوپلینگ UCC (4)

کوپلینگ آلومینیومی Rotex (13)

کوپلینگ آلومینیومی لقمه ای KB (13)

کوپلینگ امگا (1)

کوپلینگ چدنی Rotex (13)