انکودر بامر ITD 01 A 4 Y 4 1024

این مورد را ارزیابی کنید
(1 )

انکودر بامر آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی IP65 IP54 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4 IP64 102
انکودر بامر ITD 01 A 4 Y14 1024 T BI K28SK6 S 10 IP54 106
انکودر بامر ITD 01 B14 1024 T NX KA1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 360 H BX KA2 S 4 IP64
انکودر بامر ITD 01 B14 360 T BI KR1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 600 T NX KR1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y 4 36 H SX KA0.1 S 5 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y 7 600 T AX K18MK4 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y12 30 H NX KA5 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 2 B14 Y28 60 H AX D1SA4 S 10 IP65

اطلاعات درباره خرید شفت انکودر را از لینک آن بینید.

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 2 B14 Y52 19 H AX KR1 S 12 IP65
انکودر بامر ITD 20 A 4 100 H BI KR1 S 10 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 A 4 512 T NI K4SK9 S 14 IP65 01 S
انکودر بامر ITD 20 A 4 Y 3 200 H NI D2SR12 E 14 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 A 4 Y14 512 H NI KR5 S 12 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 B10 100 H NI KR1 S 6 IP65
انکودر بامر ITD 20 B14 250 T NI KR1 S 6 IP65

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

بهترین استابلایزر

استابلایزر خانگی

ترانس اتوماتیک

اینکودر

دیود تریستور

مقاومت ترمز سرامیکی

نظر کاربران