انکودر بامر ITD 40 A 4 1024

این مورد را ارزیابی کنید
(1 )

انکودر بامر BAUMER آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی  IP74 IP75 IP76 IP77 IP78 IP79 IP80 IP81 IP 84 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP74
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP75
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP76
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP77
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP78
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP79
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP80
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP81

اطلاعات درباره قیمت روتاری انکودر را از لینک آن بینید.

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP82
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP83
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP84
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP85
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP86
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP87
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP88
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP89
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP90
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP91

اطلاعات درباره خرید شفت انکودر را از لینک آن بینید.

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

بهترین استابلایزر

استابلایزر خانگی

ترانس اتوماتیک

اینکودر

دیود تریستور

مقاومت ترمز سرامیکی

نظر کاربران